Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Orgány a vedení VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola, která je ze zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) řízena samosprávnými akademickými orgány, tj.

a dalšími orgány, tj.

 

Vedení školy

 

Rektor

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Funkční období: 24. července 2018 - 23. července 2022

Kancelář rektora

Telefon: +420 567 141 102

Fax: +420 567 300 727

Email: rektor@vspj.cz

 

Rektora zastupují:

zástupce rektora, prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Telefon: +420 567 141 130

Email: zdenek.horak@vspj.cz

 

prorektor pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Telefon: +420 567 141 148

E-mail: ales.roztocil@vspj.cz

 

prorektor pro strategii a kvalitu

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Telefon: +420 567 141 240

Email: lenka.cimbalnikova@vspj.cz

 

prorektor pro studium

RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

Telefon: +420 567 141 125

Email: jana.boruvkova@vspj.cz

 

kvestor

Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.

Kancelář kvestora

Telefon: +420 567 141 195

Email: kvestor@vspj.cz

 

členové užšího vedení

Mgr. Alena Štěrbová

Telefon: +420 567 141 103

Email: alena.sterbova@vspj.cz