Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Orgány a vedení VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola, která je ze zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) řízena samosprávnými akademickými orgány, tj.

a dalšími orgány, tj.

 

Vedení školy

Rektor

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Funkční období: 24. července 2014 - 23. července 2018

Kancelář rektora

Telefon:

+420 567 141 102

Fax:

+420 567 300 727

Email:

rektor@vspj.cz

Rektora zastupují:

zástupkyně rektora, prorektorka pro rozvoj

Mgr. Alena Štěrbová

Telefon:

+420 567 141 103

GSM:

+420 732 134 568

Email:

alena.sterbova@vspj.cz

prorektor pro tvůrčí činnost

doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Telefon:

+420 567 141 110

Email:

jan.voracek@vspj.cz

prorektor pro studium

Ing. Miloslav Reiterman

Telefon:

+420 567 141 183

+420 567 141 125

Email:

miloslav.reiterman@vspj.cz

kvestor

Ing. Michal Šulc, Ph.D.

Kancelář kvestora

Telefon:

+420 567 141 102

Fax:

+420 567 300 727

Email:

kvestor@vspj.cz

členové užšího vedení

Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Telefon:

+420 567 141 130

GSM:

+420 604 128 156

Email:

zdenek.horak@vspj.cz

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Telefon:

+420 567 141 169

+420 567 141 170

Email:

stanislava.pachrova@vspj.cz