Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Orgány a vedení VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola, která je ze zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) řízena samosprávnými akademickými orgány, tj.

a dalšími orgány, tj.

 

Vedení školy

Rektor

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Funkční období: 24. července 2014 - 23. července 2018

Kancelář rektora

Telefon:

+420 567 141 102

Fax:

+420 567 300 727

Email:

rektor@vspj.cz

Rektora zastupují:

zástupkyně rektora, prorektorka pro rozvoj

Mgr. Alena Štěrbová

Telefon: +420 567 141 103

Email:alena.sterbova@vspj.cz

prorektor pro tvůrčí činnost

doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Telefon: +420 567 141 110

Email:jan.voracek@vspj.cz

prorektor pro studium

JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D.

Telefon: +420 567 141 125

Email:pravomil.prchal@vspj.cz

kvestor

Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.

Kancelář kvestora

Telefon: +420 567 141 195

Email:kvestor@vspj.cz

členové užšího vedení

Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Telefon: +420 567 141 130

Email:zdenek.horak@vspj.cz

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Telefon: +420 567 141 169, +420 567 141 170

Email:stanislava.pachrova@vspj.cz