Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

Udělovaný titul magistr (Mgr.)
Studijní program Specializace ve zdravotnictví
Aktuální studijní plán Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017
Forma studia kombinované
Stupeň studia magisterský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Diplomový seminář I DS1 Povinný předmět 1 3
Hygiena a protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení HPAZZ Povinný předmět 1 3
Kvalita a bezpečí v klinických postupech I KBKP1 Povinný předmět 1 3
Kvalita a standardy v ošetřovatelské péči KSOP Povinný předmět 1 4
Marketing ve zdravotnických zařízeních MZZ Povinný předmět 1 3
Odborná praxe I OP1 Povinný předmět 1 3
Praxe založená na důkazech PZD Povinný předmět 1 4
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních I RKZZ1 Povinný předmět 1 4
Zdravotnická technika a metrologie ZTM Povinný předmět 1 3
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních I ACZZ1 Povinný předmět 2 3
Bezpečnot a ochrana zdraví ve zdravotnických zařízeních BOZZZ Povinný předmět 2 3
Diplomový seminář II DS2 Povinný předmět 2 3
Ekonomika a financování zdravotnictví EFZ Povinný předmět 2 3
Etika ve zdravotnictví EZ Povinný předmět 2 3
Kvalita a bezpečí v klinických postupech II KBKP2 Povinný předmět 2 4
Odborná praxe II OP2 Povinný předmět 2 3
Odborná praxe - individuální Opi Povinný předmět 2 3
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních II RKZZ2 Povinný předmět 2 4
Vybrané metody výzkumu v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb VMVOK Povinný předmět 2 3
Zdravotní a sociální politika státu ZSPS Povinný předmět 2 3
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních II ACZZ2 Povinný předmět 3 4
Leadership a komunikace I LK1 Povinný předmět 3 3
Lidské zdroje a personalistika I LZP1 Povinný předmět 3 3
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví I MRRBZ1 Povinný předmět 3 4
Odborná praxe III OP3 Povinný předmět 3 3
Role manažera I RM1 Povinný předmět 3 4
Statistika ve zdravotnictví SZ Povinný předmět 3 3
Zdravotnické právo I ZP1 Povinný předmět 3 3
Leadership a komunikace II LK2 Povinný předmět 4 4
Lidské zdroje a personalistika II LZP2 Povinný předmět 4 4
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví II MRRBZ2 Povinný předmět 4 4
Odborná praxe IV OP4 Povinný předmět 4 4
Role manažera II RM2 Povinný předmět 4 4
Zdravotnické právo II ZP2 Povinný předmět 4 4

Poznámky ke studijnímu plánu

Specifické požadavky na přijetí

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil programu

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 120 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.