Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Cestovní ruch

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Ekonomika a management
Aktuální studijní plán Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017
Forma studia prezenční
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Anglický jazyk 1/CR-u1 ANJ1 Cizí jazyk 1 3
Český jazyk-u1 CEJ-u1 Volitelný předmět 1 2
Evropská ekonomická integrace EEI Povinný předmět 1 3
Gramatický seminář CR - AJ1 GSAJ1 Volitelný předmět 1 2
Kulturní dědictví a cestovní ruch A KDCR Povinný předmět 1 4
Management MAN Povinný předmět 1 6
Management MANa Povinný předmět 1 6
Marketing A MGAa Povinný předmět 1 4
Marketing A MGA Povinný předmět 1 4
Matematika 1 pro CR MAT1C Povinný předmět 1 5
Mathematics 1 for TT MAT1Ca Povinný předmět 1 5
Microeconomics MIEa Povinný předmět 1 5
Mikroekonomie mie Povinný předmět 1 5
Německý jazyk 1/CR-u1 NEJ1 Cizí jazyk 1 3
Úvod do účetnictví UVU Volitelný předmět 1 1
Anglický jazyk 1/CR-u2 ANJ1CRu2 Cizí jazyk 2 3
Anglický jazyk 2/CR-u1 ANJ2CRu1 Cizí jazyk 2 2
Business Economics PEKa Povinný předmět 2 5
Český jazyk-u2 CEJ-u2 Volitelný předmět 2 2
Francouzský jazyk 2/CR-u1 FRJ2 Cizí jazyk 2 2
Geografické a navigační systémy GNS Povinně volitelný 2 4
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch GOS Povinně volitelný 2 4
Gramatický seminář CR - AJ2 GSAJ2 Volitelný předmět 2 2
Italský jazyk 2/CR-u1 ITJ2 Cizí jazyk 2 2
Macroeconomics MAEa Povinný předmět 2 5
Makroekonomie MAE Povinný předmět 2 5
Marketing cestovního ruchu MGPS Povinný předmět 2 3
Matematika 2 MAT2 Povinně volitelný 2 4
Metodika průvodcovské činnosti MPC Povinně volitelný 2 4
Německý jazyk 1/CR-u2 NEJ1 Cizí jazyk 2 3
Německý jazyk 2/CR-u1 NEJ2 Cizí jazyk 2 2
Podniková ekonomika PEK Povinný předmět 2 5
Právo PRV Povinný předmět 2 4
Ruský jazyk 2/CR-u1 RUJ2 Cizí jazyk 2 2
Španělský jazyk 2/CR-u1 SPJ2 Cizí jazyk 2 2
Úvod do ICT ICT Povinný předmět 2 4
Anglický jazyk 1/CR-u3 AJ1Cu3 Cizí jazyk 3 4
Anglický jazyk 2/CR-u2 ANJ2CRu2 Cizí jazyk 3 2
Aplikovaná statistika AST Povinný předmět 3 7
Applied Statistics ASTa Povinný předmět 3 7
Cestovní ruch 1 CR Povinný předmět 3 6
Český jazyk-u3 CEJ-u3 Volitelný předmět 3 2
Finanční účetnictví pro cestovní ruch FUCR Povinný předmět 3 4
Francouzský jazyk 2/CR-u2 FRJ2 Cizí jazyk 3 2
Geografie cestovního ruchu 1 GECR1 Povinný předmět 3 3
Gramatický seminář CR - AJ3 GSAJ3 Volitelný předmět 3 2
Italský jazyk 2/CR-u2 ITJ2 Cizí jazyk 3 2
Management cestovních kanceláří a agentur MNCK Povinný předmět 3 4
Německý jazyk 1/CR-u3 NEJ1 Cizí jazyk 3 4
Německý jazyk 2/CR-u2 NEJ2 Cizí jazyk 3 2
Ruský jazyk 2/CR-u2 RUJ2 Cizí jazyk 3 2
Španělský jazyk 2/CR-u2 SPJ2 Cizí jazyk 3 2
Tourismus 1 CRn Povinný předmět 3 6
Anglický jazyk 1/CR-u4 ANJ1CRu4 Cizí jazyk 4 3
Anglický jazyk 2/CR-u3 ANJ2CRu3 Cizí jazyk 4 2
Cestovní ruch 2 CR Povinný předmět 4 6
Český jazyk-u4 CEJ-u4 Volitelný předmět 4 2
Francouzský jazyk 2/CR-u3 FRJ2 Cizí jazyk 4 2
Geografie cestovního ruchu 2 GECR2 Povinný předmět 4 5
Gramatický seminář CR - AJ4 GSAJ4 Volitelný předmět 4 2
Italský jazyk 2/CR-u3 ITJ2 Cizí jazyk 4 2
Management ubytovacích zařízení MNUZ Povinný předmět 4 5
Německý jazyk 1/CR-u4 NEJ1 Cizí jazyk 4 3
Německý jazyk 2/CR-u3 NEJ2 Cizí jazyk 4 2
Ruský jazyk 2/CR-u3 RUJ2 Cizí jazyk 4 2
Španělský jazyk 2/CR-u3 SPJ2 Cizí jazyk 4 2
Tourismus 2 CRn Povinný předmět 4 6
Veřejné finance VF Povinný předmět 4 5
Anglický jazyk 1/CR-u5 ANJ1CRu5 Cizí jazyk 5 4
Anglický jazyk 2/CR-u4 ANJ2CRu4 Cizí jazyk 5 3
Aplikovaná sociální psychologie PSYA Povinný předmět 5 4
Diplomový seminář DS Povinný předmět 5 2
Francouzský jazyk 2/CR-u4 FRJ2 Cizí jazyk 5 3
Gramatický seminář CR - AJ5 GRAJ5 Volitelný předmět 5 2
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu IRT Povinný předmět 5 4
Italský jazyk 2/CR-u4 ITJ2 Cizí jazyk 5 3
Management destinace MDS Povinný předmět 5 5
Německý jazyk 1/CR-u5 NEJ1 Cizí jazyk 5 4
Německý jazyk 2/CR-u4 NEJ2 Cizí jazyk 5 3
Ruský jazyk 2/CR-u4 RUJ2 Cizí jazyk 5 3
Španělský jazyk 2/CR-u4 SPJ2 Cizí jazyk 5 3
Trvale udržitelný cestovní ruch TUCR Povinný předmět 5 4
Praxe CR PRAX Povinný předmět 6 30
Anglický jazyk pro začátečníky u1 AJZ Volitelný předmět 2
Anglický jazyk pro začátečníky u2 AJZ Volitelný předmět 2
Anglický jazyk pro začátečníky u3 AJZ Volitelný předmět 2
Anglický jazyk pro začátečníky u4 AJZ Volitelný předmět 2
Anglický jazyk 2V/CR-u1 ANJ2v Volitelný předmět 2
Anglický jazyk 2V/CR-u2 AJVu2 Volitelný předmět 2
Anglický jazyk 2V/CR-u3 ANJ2v Volitelný předmět 2
Anglický jazyk 2V/CR-u4 ANJ2v Volitelný předmět 2
Animace v cestovním ruchu ACR Volitelný předmět 2
Animation in Tourism ACRa Volitelný předmět 2
Background Studies of The Czech Republic BSTCR Volitelný předmět 2
Banking Services for Travelling and Tourism BST Volitelný předmět 2
Business Communication BC Volitelný předmět 2
Communication and Other Soft Skills CSS Volitelný předmět 2
Dějiny cestovního ruchu DCR Volitelný předmět 2
Ecommerce in Hospitality and Tourism ECRa Volitelný předmět 4
Ecommerce v cestovním ruchu ECR Volitelný předmět 2
Etika ETI Volitelný předmět 2
Financial Mathematics FMa Volitelný předmět 3
Finanční matematika FM Volitelný předmět 3
Francouzský jazyk 2/CR-u1 FRJ2v Volitelný předmět 2
Francouzský jazyk 2/CR-u2 FRJ2v Volitelný předmět 2
Francouzský jazyk 2/CR-u3 FRJ2v Volitelný předmět 2
Francouzský jazyk 2/CR-u4 FRJ2v Volitelný předmět 2
Gastronomie a stolničení GAS Volitelný předmět 2
Geography of the Czech Republic GOCZ Volitelný předmět 2
Geopsychology GEP Volitelný předmět 2
Handelskorrespondenz HK Volitelný předmět 2
Interactive Communication ITK Volitelný předmět 2
Intercultural Communication ITC Volitelný předmět 2
International Business Week IBW Volitelný předmět 2
International Marketing for Hospitality and Tourism IMC Volitelný předmět 2
Interpretace místního dědictví IMD Volitelný předmět 2
Italský jazyk 2/CR-u1 ITJ2v Volitelný předmět 2
Italský jazyk 2/CR-u2 ITJ2v Volitelný předmět 2
Italský jazyk 2/CR-u3 ITJ2v Volitelný předmět 2
Italský jazyk 2/CR-u4 IJ2v Volitelný předmět 2
Kariérní poradenství KP Volitelný předmět 2
Komunální a regionální politika KRP Volitelný předmět 2
Kongresová turistika KT Volitelný předmět 2
Konverzace v anglickém jazyce KAJ Volitelný předmět 2
Konverzace ve francouzském jazyce KFJ Volitelný předmět 2
Konverzace ve španělském jazyce KSJ Volitelný předmět 2
Konverzace v italském jazyce KIJ Volitelný předmět 2
Konverzace v německém jazyce KNJ Volitelný předmět 2
Konverzace v ruském jazyce KRJ Volitelný předmět 2
Kulturní dědictví a cestovní ruch B KDCRB Volitelný předmět 2
Management lázeňství a wellness MLW Volitelný předmět 2
Matematický seminář 1/AP1 MAS1P Volitelný předmět 2
Multimediální tvorba I MLMI Volitelný předmět 3
Německý jazyk pro začátečníky u1 NJZ Volitelný předmět 2
Německý jazyk pro začátečníky u2 NJZ Volitelný předmět 2
Německý jazyk pro začátečníky u3 NJZ Volitelný předmět 2
Německý jazyk pro začátečníky u4 NJZ Volitelný předmět 2
Německý jazyk 2/CR-u1 NEJ2v Volitelný předmět 2
Německý jazyk 2/CR-u2 NEJ2v Volitelný předmět 2
Německý jazyk 2/CR-u3 NEJ2v Volitelný předmět 2
Německý jazyk 2/CR-u4 NJ2v Volitelný předmět 2
Operační výzkum OR Volitelný předmět 3
Péče o kulturní dědictví PKD Volitelný předmět 2
Planning and Regional Development of Tourism PRRCa Volitelný předmět 2
Plánování a regionální rozvoj CR PRRC Volitelný předmět 2
Podnikání fyzické osoby PFO Volitelný předmět 2
Pracovní právo PP Volitelný předmět 2
Presentation Skills in English PSE Volitelný předmět 2
Projektový management v cestovním ruchu PMCR Volitelný předmět 2
Psychologie kultury PSK Volitelný předmět 2
Psychologie osobnosti PSOS Volitelný předmět 2
Rovnost pohlaví-úvod do gender studies Rpu Volitelný předmět 2
Ruský jazyk 2/CR-u1 RUJ2v Volitelný předmět 2
Ruský jazyk 2/CR-u2 RJ2v Volitelný předmět 2
Ruský jazyk 2/CR-u3 RJ2v Volitelný předmět 2
Ruský jazyk 2/CR-u4 RJ2v Volitelný předmět 2
Sales Foundations SF Volitelný předmět 2
Selfmanagement a řízení lidských zdrojů SLZ Volitelný předmět 2
Simulační manažerské hry SMH Volitelný předmět 2
Sport - Aerobic sA Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Badminton sBM Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Basketbal sBB Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Bojové sporty sBS Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Florbal sFB Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Futsal sFS Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Hokej sHOK Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Kondiční cvičení sC Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit sKL Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu sKLS Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Kurz outdoorový sKO Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Kurz pěší turistiky sKPT Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit sKTA Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Kurz vodní turistiky sKVT Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Kurz zimní turistiky sKZT Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Lanové a lezecké aktivity sLLA Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity sLOA Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu SRA Volitelný předmět 2
Sport - Plavání sP Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Sebeobrana sSO Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Spinning sS Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Stolní tenis sST Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Tenis sT Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Volejbal sV Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Vstupní kurz sKVK Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Sport - Zdravotní TV sZTV Volitelný předmět (sportovní aktivita) 1
Strategické řízení hotelu SRH Volitelný předmět 2
Šetrné formy cestovního ruchu SFCR Volitelný předmět 2
Španělský jazyk 2/CR-u1 SPJ2v Volitelný předmět 2
Španělský jazyk 2/CR-u2 SPJ2v Volitelný předmět 2
Španělský jazyk 2/CR-u3 SJ2v Volitelný předmět 2
Španělský jazyk 2/CR-u4 SJ2v Volitelný předmět 2
Turistické zajímavosti ČR TUZ Volitelný předmět 2
Tvorba produktů cestovního ruchu TPCR Volitelný předmět 2
Úvod do geografie UGECR Volitelný předmět 2
Úvod do metodologie výzkumu UMV Volitelný předmět 2
Úvod do rekreologie ÚR Volitelný předmět 2
Veřejné vystupování VVY Volitelný předmět 2
Využití Internetu v cestovním ruchu VICR Volitelný předmět 2
Wirtschaftsdeutsch WD Volitelný předmět 2

Poznámky ke studijnímu plánu

Cizí jazyky
 • Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
 • Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
 • Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ
Praxe
 • Prázdninová praxe 4 týdny po 1. ročníku, 4 týdny po 2. ročníku
 • Souvislá praxe v 6. semestru
Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.

 • Matematika 2
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Geografické a navigační systémy
 • Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch
Volitelné předměty

Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

 1. Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)
 2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • Marketing a management cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z všeobecných znalostí a jednoho cizího jazyka (angličtina nebo němčina).

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Není specifikováno.

Profil programu

Studijní obor Cestovní ruch poskytuje prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu


Program je koncipován tak, aby absolventy vybavil potřebnými znalostmi a dovednostmi ze základů ekonomie, podnikové ekonomiky, matematiky a statistiky, práva, managementu (včetně managementu destinace a managementu podniků služeb cestovního ruchu), marketingu (včetně marketingu cestovního ruchu), účetnictví, veřejných financí, informačních, komunikačních a rezervačních technologií, geografie, evropské ekonomické integrace i řízení lidských zdrojů. Tyto způsobilosti studentů jsou podpořeny výukou cizích jazyků a zařazením předmětů podporujících manažerské kompetence. Široká nabídka volitelných předmětů přitom umožňuje specializaci na jednotlivé oblasti cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, hotely, informační centra, státní správu, krajské úřady) a zvyšuje šance k dalšímu studiu nebo umožňuje úspěšné zařazení absolventa do praxe. Součástí studia je odborná praxe, v celkové délce 22 týdnů.


Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • vypracovat podnikatelský záměr na základě analýzy nabídky a poptávky na trhu,
 • plánovat činnosti, sestavovat rozpočet a vyhodnocovat dosažené ekonomické výsledky podniku (včetně daňové problematiky),
 • aplikovat strategické i operativní marketingové řízení a řízení kvality v oblasti cestovního ruchu,
 • orientovat se v právních normách a předpisech cestovního ruchu,
 • analyzovat finančních situace, včetně základních daňových otázek, a vyhledání optimálních řešení, ovládá právní základy vedení účetnictví,
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnost jednotlivých útvarů v podniku,
 • používat základní nástroje řízení v oblasti pracovněprávních vztahů,
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení,
 • používat současné informační, komunikační a rezervační technologie při poskytování služeb cestovního ruchu,
 • koordinovat činnosti různých podnikatelských a veřejnoprávních subjektů činných v cestovním ruchu na úrovni města, regionu, státu,
 • na základě zadání vytvořit a realizovat kompletní produkt cestovního ruchu (včetně produktu destinace),
 • aplikovat marketingové řízení v oblasti cestovního ruchu,
 • analyzovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu destinace a navrhnout a prezentovat možnosti udržitelného cestovního ruchu destinace,
 • vykonávat práci průvodce cestovního ruchu nebo delegáta cestovní kanceláře,
 • aktivně požívat své odborné znalosti a dovednosti alespoň ve dvou cizích jazycích.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Cestovní ruch nalezne uplatnění v organizacích soukromého i veřejného sektoru. Je připraven pro výkon profesí především na úrovni středního managementu v útvarech provozně organizačních, personálních a finančních. V soukromém sektoru se uplatní v různých typech podniků působících v cestovním ruchu, v sektoru veřejném v oblasti personálního a finančního managementu institucí na všech úrovních veřejné správy (např. informační středisko, kulturní památka, odbory cestovního ruchu městských a krajských úřadů). Absolventi se též mohou uplatnit v neziskových organizacích (státních i nestátních).

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.