Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Finanční podpora studentů

Studium na veřejných vysokých školách je finančně podporováno státem, a proto studenti (čeští ani zahraniční) na veřejných vysokých školách v programech vyučovaných v českém jazyce neplatí školné.

Přiznání a výplata stipendií jsou stanoveny Stipendijním řádem VŠPJ, na studenty kombinované formy studia se nevztahuje čl. 5 – Ubytovací stipendium.

Problematika stupendií poskytovaných Vysokou školou polytechnickou Jihlava nebo jejím prostřednictvím se řídí právě Stipendijním řádem

 

 

Program Erasmus+ dává studentům denního i kombinovaného studia možnost strávit semestr v zahraničí - studovat na partnerské univerzitě nebo absolvovat odbornou praxi v zahraniční organizaci. Více informací podá mezinárodní oddělení.