Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Jazykové kurzy

Cizí jazyky jsou povinným předmětem všech studijních plánů. Vyučuje se angličtina a němčina, dále francouzština, ruština, španělština, italština a latina. V oboru Cestovní ruch jsou povinné dva cizí jazyky, v ostatních oborech jeden. Další jazyky si mohou studenti zvolit jako volitelné. Během studia musí student prezenčního studia absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyku.

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí obecného jazyka.

Zahraniční studenti si během svého pobytu mohou zapsat semestrální kurzy češtiny jako cizího jazyka.

Pro zlepšení jazykových kompetencí anglického jazyka mohou studenti navštěvovat přípravné kurzy Cambridge English Language Assessment pořádané Zkouškovým centrem British Council na VŠPJ.