Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Mezinárodní programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava se zapojuje do mezinárodních programů spolupráce. Má uzavřenu řadu bilaterálních smluv o spolupráci s vysokými zahraničními školami po celé Evropě. Vyhledávání partnerů se děje na základě shody nebo podobnosti studijních programů. Při uzavírání smluv je také zohledňováno geografické hledisko. Nejčastější formou spolupráce jsou semestrální i krátkodobé studijní pobyty a pracovní stáže studentů a výukové mobility akademických pracovníků.

Navázaná spolupráce v oblasti mobilit je podle možností prohlubována prostřednictvím výzkumných, tvůrčích i pedagogických projektů.

Prioritními oblastmi na podporu mezinárodních programů jsou:

  1. kvantitativní i kvalitativní rozvoj bilaterální spolupráce se zahraničními vysokými školami
  2. podpora kvality zahraničních pobytů studentů i akademických pracovníků
  3. vytváření příznivých podmínek pro přijíždějící studenty a akademické pracovníky

Další informace na stránkách mezinárodního oddělení