Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Obecné požadavky na přijetí

Obecné podmínky pro přijímání uchazečů ke studiu ve studijních programech a pro přijímací řízení stanoví § 48 a 49 zákona o vysokých školách.

Bakalářské studijní programy

Předpokladem pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole polytechnické Jihlava je již absolvování maturitní zkoušky na střední škole.

Magisterské studijní programy

Předpokladem pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu na Vysoké škole polytechnické Jihlava je již absolvování maturitní zkoušky na střední škole. Podmínkou přijetí v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Přijímací zkoušky

Zájemci o studium v bakalářských a magisterských studijních programech musí zpravidla prokázat způsobilost ke studiu u přijímací zkoušky.

Zájemci o studium ze států mimo Českou a Slovenskou republiku musí navíc splnit podmínku doložení znalosti českého jazyka, a to výhradně způsobem stanoveným v podmínkách přijímacího řízení zde

Cizinci přijatí ke studiu ve studijních programech v českém jazyce studují za stejných podmínek jako ostatní studenti, a to bez placení školného.

Výměnné pobyty zahraničních studentů

Zahraniční studenti přijíždějící na výměnné studijní pobyty jsou vysíláni partnerskými univerzitami za podmínek stanovených smlouvami o spolupráci. Více zde

Zahraniční studenti přijíždějící na základě bilaterálních mezinárodních smluv

VŠPJ přijímá ke studiu/krátkodobému pobytu zahraniční studenty, kteří získali stipendium udělované na základě bilaterálních mezinárodních smluv. Více zde