Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Pracovní stáže

Součástí všech akreditovaných studijních oborů na VŠPJ je poměrně značný rozsah odborné praxe, kterou studenti povinně absolvují během studia. Délka praxe se pohybuje v několika týdnech až měsících a liší se podle oborů. Na všech odborných katedrách jsou ustaveni garanti a referenti praxí.

Cílem odborné praxe je umožnit studentům ověřit si znalosti a dovednosti získané studiem jednotlivých předmětů příslušného studijního oboru, a to při praktických činnostech v konkrétních situacích v subjektech podnikatelského i veřejného sektoru.

Studenti mohou plnit odbornou praxi v zahraničí, a to jak krátkodobou, tak i semestrální. Na semestrální praxi mohou vyjet se stipendiem programu Erasmus+.

Informace o odborných praxích najdete na portálu praxí.