Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Praktické informace pro mobilní studenty

Vyjíždějící studenti

Studenty VŠPJ vyjíždějí každý semestr na instituce vysokoškolského vzdělávání, se kterými má VŠPJ uzavřeny smlouvy o spolupráci. Kromě toho se studenti mohou ucházet i o granty pro individuálně zajišťované odborné stáže v zahraničí. Na mobility mohou vycestovat studenti prezenční i kombinované formy.

Výběrová řízení programu Erasmus+ jsou vypisována na začátku každého semestru. Mezi hodnocená kritéria patří znalost studijního jazyka v zahraničí a začlenění zahraničního výjezdu do individuálního studijního plánu studenta.

Praktické informace a postup při výjezdu do zahraničí zde

Přijíždějící studenti

Počet zahraničních studentů, kteří studují bakalářské programy v českém jazyce, se stále zvyšuje. Zájemci o studium se mohou s žádostí o informace obrátit v českém jazyce na studijní oddělení, nebo v anglickém jazyce na mezinárodní oddělení. Praktické informace ke svému pobytu získají na webu školy v části zájemce o studium.

Zahraniční studenti z partnerských zahraničních vysokých škol podávají přihlášku ke studiu prostřednictvím koordinátora na své domácí instituci. Informace spojené s přihlašováním ke studiu a informace o průběhu a organizaci výuky, ubytování, dopravě a dalších poskytovaných službách najde student na webu zde