Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Přijímací řízení, zápis

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení pro další akademický rok včetně obsahu přijímacích zkoušek a termíny pro podání přihlášek jsou každoročně zveřejněny na webu školy 

Ke studiu se přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky, kde také po úspěšné registraci zájemce o studium obdrží pokyny k platbě za přijímací řízení.

Bakalářské studijní programy

Předpokladem pro přijetí ke studiu je již absolvovaná maturitní zkouška na střední škole a prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky.

Všichni studenti jsou po prokázání způsobilosti ke studiu přijímáni podmíněně až do doby, kdy předloží doklad o absolvování maturitní zkoušky (ověřená fotokopie maturitního vysvědčení). Tento doklad jsou přijatí uchazeči povinni předložit při zápisu ke studiu. Pro uchazeče, kteří budou skládat opravnou maturitní zkoušku, budou vypsány termíny zápisu ke studiu po opravných maturitách v září příslušného roku.

Magisterské studijní programy

Komunitní péče v porodní asistenci

Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvované bakalářské studium v oboru Porodní asistentka, prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky a praxe na pozici porodní asistentky v délce nejméně dvou let (obsah praxe bude individuálně posuzován odbornou komisí).

Cizinci přijatí ke studiu ve studijních programech v českém jazyce studují za stejných podmínek jako ostatní studenti.

Zápis

Přijatý uchazeč se stává studentem dnem zápisu. K termínu zápisu ke studiu se podmíněně přijatý uchazeč hlásí dle svého výběru a je povinen se ho zúčastnit osobně, případně v zastoupení jiné osoby na základě ověřeného pověření k zastupování.

Pro zahraniční uchazeče jsou vypisovány termíny zápisu bezprostředně po obou kolech přijímacího řízení tak, aby měli časovou rezervu pro vyřízení všech náležitostí souvisejících např. s pobytovým oprávněním.