Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Sportovní aktivity vybavení, mimoškolní zájmová činnost

Katedra sportů zajišťuje výuku semestrálních sportů, sportovních kurzů, organizuje řadu sportovních i jiných společenských akcí. Cílem sportovních aktivit není plnění nastavených limitů, ale zdokonalení pohybových schopností a konkrétních dovedností v jednotlivých sportovních činnostech. Významnou roli hraje aspekt regenerační a sociální.

Většina sportovních aktivit je realizována v pronajatých prostorách.