Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Studijní poradenství

Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje poradenství v rozmanitých oblastech s cílem usnadnit studentům vstup na akademickou půdu, průchod studiem a přechod do světa práce nebo navazujícího studia.

Studijní poradenství, řešení studijních záležitostí a informace o stipendiích poskytuje studijní oddělení. Poradenské a karierní centrum pro studenty pomáhá při řešení obtížných studijních, životních a sociálních situací a zajišťuje kariérové poradenství.

Zejména pro nově nastupující studenty je určen průvodce studiem se základními informacemi, pravidly a předpisy o struktuře školy, školním informačním systému, oborových i ostatních katedrách, studovaném oboru a doplňkových službách. Pro nové studenty jsou organizovány vstupní kurzy, kde získají informace potřebné pro začátek i bezproblémový průchod studiem. Pro nově přijíždějící studenty programu Erasmus+ jsou pořádány uvítací dny.

K řešení individuálních problémů a potřeb jsou určeny konzultační hodiny garantů předmětů a ostatních akademických pracovníků. Podmínky, průběh a uznávání praxe jsou řešeny ve spolupráci s garanty a referenty praxí na jednotlivých oborových katedrách. Při plánování studia v zahraničí a sestavení studijního plánu se studenti obracejí na mezinárodní oddělení, studijní oddělení a garanty mobilit jednotlivých kateder.

Ke komunikaci se studenty je ve velké míře využíván školní studijní informační systém (IS).