Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Studovny, vzdělávací pomůcky

Vysoká škola polytechnická Jihlava sídlí v historické budově, která je plně uzpůsobena požadavkům na vysokoškolskou výuku ve všech akreditovaných oborech.

Ústřední knihovna je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným fondem. Služby knihovny jsou přístupné nejen zaměstnancům a studentům VŠPJ, ale i nejširší veřejnosti. Svým uživatelům poskytuje výpůjční, referenční, reprografické, rešeršní a další služby vyplývající z příslušné legislativy.

V prostoru knihovny jsou k dispozici místa ke studiu a je možné zde využít počítače s připojením k Internetu. Knihovna disponuje dvěma prostory s volným výběrem. Část volně přístupného fondu je uložena v knihovně cizojazyčné literatury, část se nachází v prostoru ústřední části knihovny, který je spojen se studovnou.

Nově zřízenou laboratoří na katedře technických studií je laboratoř zpracování signálů a multimédií, která je určena především pro výzkumnou činnost pracovníků katedry v oblastech zpracování signálů, multimédií, biomedicínského inženýrství a dalších. Dalšími odbornými laboratořemi jsou laboratoř robotiky, laboratoř počítačových řídicích systémů, laboratoř automatizace a mikroprocesorové techniky, laboratoř elektrotechnické praxe a laboratoř elektrotechniky a informatiky.

Katedra zdravotnických studií má k dispozici dvě moderně vybavené odborné učebny. Jedná se o učebny vybavené moderními přístroji, které simulují nemocniční pokoj a porodní pokoj. V roce 2013 byl pořízen nový moderní porodnický model, který je jediným v České republice a na Slovensku.

Bezdrátová síť pokrývá více jak 90 % prostor budovy vysoké školy.