Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Vybavení pro studenty se speciálními potřebami

Poradenské centrum pro studenty VŠPJ poskytuje pomoc zájemcům o studium se speciálními vzdělávacími potřebami i handicapovaným studentům v prezenční a kombinované formě studia, včetně studentů zahraničních. Cílem těchto služeb je zajistit uchazečům i studentům se speciálními vzdělávacími potřebami takový rozsah a formu podpory, aby mohli v nejvyšší možné míře uplatnit svoje schopnosti a plnohodnotně se zapojit do studijního programu, včetně absolvování odborné praxe.

Historický objekt budovy VŠPJ neumožňuje neomezený přístup zdravotně handicapovaným studentů do všech jejích částí. Poradenské centrum nabízí konzultace všem zdravotně handicapovaným zájemcům o studium na VŠPJ, aby společně hledali cesty a možnosti modifikace studijních povinností.