Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Vybavení pro studenty se speciálními potřebami

Poradenské a karierní centrum pro studenty VŠPJ poskytuje pomoc zájemcům o studium se speciálními vzdělávacími potřebami i handicapovaným studentům v prezenční a kombinované formě studia, včetně studentů zahraničních. Cílem těchto služeb je zajistit uchazečům i studentům se speciálními vzdělávacími potřebami takový rozsah a formu podpory, aby mohli v nejvyšší možné míře uplatnit svoje schopnosti a plnohodnotně se zapojit do studijního programu, včetně absolvování odborné praxe.

Historický objekt budovy VŠPJ neumožňuje neomezený přístup zdravotně handicapovaným studentů do všech jejích částí. Poradenské a karierní centrum nabízí konzultace všem zdravotně handicapovaným zájemcům o studium na VŠPJ, aby společně hledali cesty a možnosti modifikace studijních povinností.