Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Finance a řízení

Udělovaný titul bakalář (Bc.)
Studijní program Ekonomika a management
Aktuální studijní plán Finance and Management - ZS 2016/2017
Forma studia prezenční
Stupeň studia bakalářský
Hlavní jazyk výuky čeština

Doporučený studijní plán

Název předmětu Zkratka Typ předmětu Semestr Kredity
Business Economics PEKa Povinný předmět 1 5
English language 1/FR u1 ANJ1 Cizí jazyk 1 3
Financial Accounting 1 FU1a Povinný předmět 1 5
Management MANa Povinný předmět 1 6
Mathematics 1 for Finance and Management MAT1Fa Povinný předmět 1 6
Microeconomics MIEa Povinný předmět 1 5
English language 2/FR u2 ANJ2 Cizí jazyk 2 3
Financial Accounting 2 FU2a Povinný předmět 2 6
Introduction into ICT ICTa Povinný předmět 2 4
Law PRVa Povinný předmět 2 4
Macroeconomics MAEa Povinný předmět 2 5
Marketing MGAa Povinný předmět 2 4
Mathematics 2 MAT2a Povinný předmět 2 6
Business Informatics POIa Povinný předmět 3 4
English language 3/FR u3 ANJ3 Cizí jazyk 3 3
Financial Managagement and Investment Decision-Making FRIRa Povinný předmět 3 6
Statistics STAa Povinný předmět 3 7
Taxes 1 DAN1a Povinný předmět 3 6
English language 4/FR u4 ANJ4 Cizí jazyk 4 5
Financial Analysis Faa Povinně volitelný 4 3
Financial Mathematics FMa Povinně volitelný 4 2
Management Accounting Mua Povinný předmět 4 6
Money, banks, fin.markets PBFTa Povinný předmět 4 6
Projekt management I. PR1a Povinně volitelný 4 3
Public Finance Vfa Povinný předmět 4 5
Taxes 2 DAN2a Povinný předmět 4 4
Controlling and Cost Management CRNa Povinně volitelný 5 5
Finance Services Center Management FSCM Povinně volitelný 5 4
Human Resource Management RLZa Povinný předmět 5 5
Insurance System and Insurance Mathematics POJMa Povinně volitelný 5 5
Project Software Support SPPa Povinně volitelný 5 4
Projekt management II. PR2a Povinně volitelný 5 5
Quality Management of Products and Services MJVSa Povinný předmět 5 5
Securities and Financial Consultancy CPFPa Povinně volitelný 5 4
Strategic Management STRa Povinný předmět 5 6
Diploma seminar DIPSa Povinný předmět 6 3
Practical Placement for Finance and Management PRAXa Povinný předmět 6 26

Poznámky ke studijnímu plánu

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z všeobecných znalostí a jednoho cizího jazyka (angličtina nebo němčina).

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Není specifikováno.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Není specifikováno.

Profil programu

Studijní obor Finance a řízení poskytuje prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech řízení podnikových či veřejných financí (včetně účetní a daňové problematiky), marketingového řízení firem, řízení lidských zdrojů i v dalších souvisejících činnostech. Studenti jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání i ve veřejné správě.

Součástí studia je odborná praxe v celkové délce 18 týdnů .


Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • vyjmenovat a popsat zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku,
 • posoudit a analyzovat dopady aktuální ekonomické situace na podnik,
 • pracovat s daňovými zákony,
 • aplikovat základní nástroje řízení v oblasti pracovně právních vztahů,
 • aplikovat marketingové řízení,
 • analýzou účetnictví posoudit finanční situaci firmy včetně daňové problematiky,
 • zvládat střediskové řízení podniku z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňový systém,
 • vypracovat podnikatelský záměr, případně záměr regionálního rozvoje,
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku,
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení,
 • používat vyšší komunikativní úroveň jazyka.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Finance a řízení nalezne uplatnění v organizacích soukromého i veřejného sektoru. Je připraven pro výkon profesí především na úrovni středního managementu v útvarech finančních, provozně organizačních a personálních. V soukromém sektoru se uplatní ve výrobních organizacích i organizacích služeb všech forem podnikání, v sektoru veřejném v institucích na všech úrovních veřejné správy. Absolventi se též mohou uplatnit v neziskových organizacích (státních či nestátních).

Přístup k dalšímu vzdělání

Absolventi mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Studijní a zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

Získání 180 kreditů podle struktury stanovené studijním plánem, bakalářská práce, státní závěrečná zkouška.

Garant oboru

Ing. Veronika Hedija, Ph.D.