Elektronické aplikace VŠPJ

Výběr jazyka

Seznam nabízených studijních programů

Current Bachelor´s Study Programmes

Title and Code of Study Programme Title and Code of Degree Programme Mode of study Valid to
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (B2347) Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (K1) part-time 24.01.2019
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (B2347) Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (K1) full-time 01.11.2019
Economics and Management (B6208) Travel/Tourism (6501R001) part-time 01.11.2019
Economics and Management (B6208) Travel/Tourism (6501R001) full-time 01.11.2019
Economics and Management (B6208) Finance and Management (6202R015) part-time 01.11.2019
Economics and Management (B6208) Finance and Management (6202R015) full-time 01.11.2019
Electrical Engineering and Informatics (B2612) Applied Informatics (1802R001) part-time 01.11.2019
Electrical Engineering and Informatics (B2612) Applied Informatics (1802R001) full-time 01.11.2019
Electrical Engineering and Informatics (B2612) Computer Systems (2612R034) part-time 01.11.2019
Electrical Engineering and Informatics (B2612) Computer Systems (2612R034) full-time 01.11.2019
Health Care (B5341) General Nurse (5341R009) part-time 31.05.2024
Health Care (B5341) General Nurse (5341R009) full-time 31.05.2024
Midwifery (B5349) Midwifery (5341R007) part-time 24.01.2019
Midwifery (B5349) Midwifery (5341R007) full-time 31.05.2024
Specializations in Health Care (N5345) Community Care in Midwifery (5345T033) part-time 31.07.2019
Specializations in Health Care (N5345) Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví (5345T037) part-time 31.05.2020
Clinical Social Work (B5350) Clinical Social Worker (5345R031) part-time 31.07.2022
Clinical Social Work (B5350) Clinical Social Worker (5345R031) full-time 31.07.2022